دومین جایزه علمی روان شناسی اجتماعیبه حول و قوه الهی دومین جایزه علمی روان شناسی اجتماعی در اسفند ماه سال جاری به برترین «پایان نامه های تحصیلات تکمیلی»، «کتب »و «مقالات» علمی چاپ شده در حوزه روان شناسی اجتماعی اهدا خواهد شد.

علاقه مندان می توانند دو نسخه از آثار خود را
ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار: 20 بهمن ماه 1391